خُـدا و دیگر هیچ هر آنچه که مرا به خُدا نزدیک کند به دلایلی، مطالب وب رو حذف کردم. متاسفم از دوست هایی که پیام هاشون هم حذف شد. متاسفانه فعلا نمیتونم ادامه بدم، شاید بعدا اومدم. التماس دعا. http://god-and-nothing-else.mihanblog.com 2020-07-01T00:27:52+01:00